Aktivity ZDS v roku 2022 (.pdf format)

Aktivity ZDS v roku 2022 (.doc format)

Rekondičné pobyty na rok 2022 (.pdf format)

Rekondičné pobyty na rok 2022 (.doc format)

 

Aktivity ZDS v roku 2021 (.pdf format)

Aktivity ZDaES v roku 2021 (.pdf format)

 

Aktivity ZDS v roku 2020 upravené (.pdf format)

Aktivity ZDS v roku 2020 upravené (.doc format)

 

Rekondičné pobyty na rok 2020 (.pdf format)

Rekondičné aktivity diabetikov v roku 2020 (.pdf format)

 

Rekondičné pobyty na rok 2018 (.pdf format)

Rekondičné pobyty na rok 2018 (.doc format)

 

ZDS prezident informuje – Poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva (.pdf format)

ZDS prezident informuje – Poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva (.docx format)

 

Rekondičné pobyty na rok 2017 (.pdf format)

Rekondičné pobyty na rok 2017 (.docx format)

 

Rekondičné pobyty na rok 2016 (.pdf format)

Rekondičné pobyty na rok 2016 (.docx format)

 

Plán činnosti ZDS na rok 2015 (.pdf format)

Plán činnosti ZDS na rok 2015 (.doc format)

 

Rekondičné pobyty na rok 2015 (.pdf format)

Rekondičné pobyty na rok 2015 (.doc format)

 

Rekondičné pobyty na rok 2014 (.pdf format)

Rekondičné pobyty na rok 2014 (.doc format)

 

ZDS Prezident informuje – Zrušenie doplatkov za inzulíny (.pdf format)

ZDS Prezident informuje – Zrušenie doplatkov za inzulíny (.docx format)

 

ZDS Prezident informuje – Sociálne poradenstvo a edukácia diabetikov (.pdf format)

ZDS Prezident informuje – Sociálne poradenstvo a edukácia diabetikov (.doc format)

 

ZDS informuje (.pdf format)

ZDS informuje (.doc format)

 

Rekondičné pobyty na rok 2012 (.pdf format)

Rekondičné pobyty na rok 2012 (.doc format)

 

Rekondičné pobyty na rok 2011 (.pdf format)

Rekondičné pobyty na rok 2011 (.doc format)

 

Rekondičné pobyty na rok 2010 (.pdf format)

Rekondičné pobyty na rok 2010 (.doc format)