Zväz Ústredie Adresa, E-mail Telefón
Zväz diabetikov Slovenska Ústredie ZDS Súťažná 18/15, 821 08, Bratislava 2, zds.zds1@gmail.com 0907 847 021, 0903 789 717

 

 

Organizácia Meno predsedu ZO ZDS Adresa, E-mail Telefón
Banská Bystrica DIABANBY Ing. Marián Murgaš Nemečianska cesta 180/21, 974 01 Nemce, diabanby@gmail.com 0903 180 140
Bánovce nad Bebravou DIABAN Anna Páleniková K Zornici 106/8, 957 01, Bánovce nad Bebravou, a.palenikova@gmail.com 0915 776 500
Bratislava 5 DIAPETRŽALKA
www.dia-petrzalka.eu
Mgr. Ivan Lenorák Holíčska 9, 851 05 Bratislava 5, diapetrz@gmail.com 0948 069 730
Dolný Kubín DIAORAVA
www.diaorava.jex.cz
Mgr. Anna Laliková Oravská Poruba 149,027 54 Veličná, diaorava@gmail.com 0915 830 836
Dubnica nad Váhom DIADUB
www.dubnica.sk
Dana Žiačková CNO Moyzesova 396/19, 018 41 Dubnica nad Váhom, dankaziackova@gmail.com 0904 587 787
Humenné DIAHENN Štefan Dlužanin Košická 2505/18, 066 01 Humenné, diahenn.he@gmail.com 0905 626 817
Košice – dospelí
www.diakosice.sk
Ing. Ruščinová Darina Kurská 14, 040 22 Košice – Furča, darina.ruscinova@gmail.com 055/391 00 55, 0907 624 150
Košice – deti
www.deti.diakosice.sk
Facebook – Deti Diakosice
Janka Pučková Komenského 18, 040 01, Košice, jankapuckova@gmail.com 0918 755 407
Kremnica DIAKREM Daniela Plankenbuchlerová Nová dolina 787/42, 967 01 Kremnica, zozdsdiakrem@gmail.com 0911 552 547, 0911 490 159
Levice Magdaléna Kunyová Nemocnica s poliklinikou, ZO ZDS, 2. posch., č. d. 208,, SNP 19,934 01, Levice, zdslevice@gmail.com 0907 282 173, 0917 619 875
Liptovský Mikuláš DIALIPTOV
www.dialiptov.sk
Zuzana Štricová Vrbická 1944/7, 031 01 Liptovský Mikuláš, dstric@stvorec.sk 0918 719 586
Martin DIAMART PhDr. Andrea Bukovská Gorkého 29/16, 036 01, Martin, bukovska@unm.sk 043/42 384 83, 0904 836 695
Michalovce DIAMI Mgr. Ing. Jozef Borovka Močarianska 70, 071 01, Michalovce, ecmichalovca@gmail.com 0908 293 043, 0905 253 951
Nové Mesto nad Váhom DIANMV Libor Luščik Javorinská 10, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, lupino2l@stonline.sk 032/77 144 98, 0911 512 776
Piešťany Ing. Marian Ručkay Gaštanova 2916/15, 921 01, Piešťany marian.ruckay@gmail.com 0905 718 551
Prešov
Mgr. Mária Koložváryová Prostejovská 27, 080 01, Prešov, mkolozvaryova@azet.sk 051/77 184 92, 0911 552 700
Prievidza DIAPREUGE
www.diaprievidza.webnode.sk
Mgr. František Čižmadia Hollého 2, 971 01 Prievidza, diapreuge.izmadia@gmail.com 046/54 111 29, 0907 986 567, 0940 653 997
Ružomberok
RUŽA
Zuzana Slávkovská Radlinského 11, 034 01, Ružomberok, bevos@bevos.sk 0908 837 508
Sabinov DIASABI
www.diasabi-sk.webnode.sk
Bc. Marta Ivanko-Macejová Ružová 5, 082 22 Šarišské Michaľany,
diasabi@centrum.sk
0902 624 023
Spišská Nová Ves DIASPIŠ Monika Havrillová Kamenárska 1, 052 01, SNV, monika.havrillova@gmail.com 053/44 686 38, 0904 380 258
Svidník František Kostka Bardejovská 359/17, 089 01, Svidník, f.kostka12@gmail.com 054/75 203 35, 0915 332 912
Trebišov Mgr. Bc. Oktávia Marcinčáková Varichovská 95/43, 075 01 Trebišov, oktavia.m@centrum.sk 0904 415 750
Trenčín DIAVIA Mgr. Viera Žilková P. Bezruča 1012, 911 01, Trenčín, zds.diavia.trencin@gmail.com 0911 209 109
Trnava DIATYRNAVIA Ľubica Lužáková Bučany 445, 919 28, lubicaluzakova@gmail.com 0917 169 442
Zlaté Moravce Anna Gubová 1. Mája 41, 953 01, Zlaté Moravce, pacalajovae@gmail.com 0905 821 999
Zvolen MUDr. Ľuba Chlupisová Štúrová 15/A, 960 01, Zvolen, lubachlu@gmail.com, darinafrindtova@gmail.com 045/54 596 45, 0903 525 306
Žarnovica DIAŽACA Ing. Mgr. Jozef Zimmermann Fraňa Kráľa 890/7, 966 81, Žarnovica, jozef.zimmermann@lesy.sk 045/68 125 23, 0918 334 607
Žiar nad Hronom DIAŽIARA Jarmila Valová Hviezdoslavova 29/79, 965 01, Žiar nad Hronom, diaziara021@gmail.com 0904 904 764
Žilina DIAZIL Ivan Ďuriš Bajzova 22, 010 01, Žilina, diaklubzilina@gmail.com 041/72 428 14, 0915 258 848