Zväz Ústredie Adresa, E-mail Telefón
Zväz diabetikov Slovenska Ústredie ZDS Súťažná 18/15, 821 08, Bratislava 2, zds.zds1@gmail.com 0907 847 021, 0903 789 717

 

 

Organizácia Meno predsedu ZO ZDS Adresa, E-mail Telefón
Banská Bystrica DIABANBY Ing. Marián Murgaš Nemečianska cesta 180/21, 974 01 Nemce, diabanby@gmail.com 0903 180 140
Bánovce nad Bebravou DIABAN Anna Páleniková K Zornici 106/8, 957 01, Bánovce nad Bebravou, a.palenikova@gmail.com 0915 776 500
Dolný Kubín DIAORAVA
www.diaorava.jex.cz
Mgr. Anna Laliková Oravská Poruba 149,027 54 Veličná, diaorava@gmail.com 0915 830 836
Dubnica nad Váhom DIADUB
www.dubnica.sk
Dana Žiačková CNO Moyzesova 396/19, 018 41 Dubnica nad Váhom, dankaziackova@gmail.com 0904 587 787
Humenné DIAHENN Štefan Dlužanin Budovateľská 18, 066 01 Humenné, diahenn.he@gmail.com 0905 626 817
Košice – dospelí
www.diakosice.sk
Ing. Ruščinová Darina Kurská 14, 040 22 Košice – Furča, darina.ruscinova@gmail.com 055/391 00 55, 0907 624 150
Košice – deti
www.deti.diakosice.sk
Facebook – Deti Diakosice
Peter Husťak Komenského 1117/22, 040 01, Košice, diadetikosice@gmail.com 0903 903 837
Kremnica DIAKREM Daniela Plankenbuchlerová Nová dolina 787/42, 967 01 Kremnica, zozdsdiakrem@gmail.com 0911 552 547, 0911 490 159
Liptovský Mikuláš DIALIPTOV
www.dialiptov.sk
Zuzana Štricová Vrbická 1944/7, 031 01 Liptovský Mikuláš, zozdsdialiptov@gmail.com 0918 719 586, 044/88 277 71
Martin DIAMART
www.diamart.sk
PhDr. Andrea Bukovská Gorkého 29/16, 036 01, Martin, bukovska@unm.sk 0904 836 695
Michalovce DIAMI Mgr. Ing. Jozef Borovka Močarianska 70, 071 01, Michalovce, ecmichalovca@gmail.com 0908 293 043, 0905 253 951
Nové Mesto nad Váhom DIANMV Libor Luščik Javorinská 10, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, lupino2l@stonline.sk 032/77 144 98, 0911 512 776
Piešťany Ing. Marian Ručkay Gaštanova 2916/15, 921 01, Piešťany marian.ruckay@gmail.com 0905 718 551
Prešov
Mgr. Mária Koložváryová Prostejovská 27, 080 01, Prešov, dia.presov@gmail.com, mkolozvaryova@azet.sk 0911 552 700
Prievidza DIAPREUGE
www.diaprievidza.webnode.sk
Mgr. František Čižmadia Hollého 2, 971 01 Prievidza, diapreuge.izmadia@gmail.com 046/54 111 29, 0907 986 567
Ružomberok
RUŽA
Zuzana Slávkovská Radlinského 11, 034 01, Ružomberok, bevos@bevos.sk 0908 837 508
Sabinov DIASABI
www.diasabi-sk.webnode.sk
Mgr. Marko Urdzik, Bc. Marta Ivanko-Macejová Ružová 5, 082 22 Šarišské Michaľany,
diasabi@centrum.sk
0907 534 441, 0902 624 023
Spišská Nová Ves DIASPIŠ Monika Havrillová Kamenárska 2694/1, 052 01, SNV, monika.havrillova@gmail.com 0904 380 258, 0949 138 401
Svidník František Kostka Bardejovská 359/17, 089 01, Svidník, f.kostka12@gmail.com 0915 332 912
Trebišov Mgr. Bc. Oktávia Marcinčáková Varichovská 95/43, 075 01 Trebišov, diatvtrebisov@gmail.com 0904 415 750
Trenčín DIAVIA Mgr. Viera Žilková P. Bezruča 1012, 911 01, Trenčín, zds.diavia.trencin@gmail.com 0911 209 109
Trnava DIATYRNAVIA Ľubica Lužáková Bučany 445, 919 28, lubicaluzakova@gmail.com 0917 169 442, 0940 973 330
Zlaté Moravce Anna Gubová Rovňanova 1, 953 01, Zlaté Moravce, pacalajovae@gmail.com 0905 821 999, 0907 781 943
Zvolen MUDr. Ľuba Chlupisová Štúrová 15/A, 960 01, Zvolen, lubachlu@gmail.com, darinafrindtova@gmail.com 045/54 596 45, 0903 525 306
Žarnovica DIAŽACA Ing. Mgr. Jozef Zimmermann Fraňa Kráľa 890/7, 966 81, Žarnovica, jozef.zimmermann@lesy.sk 045/68 125 23, 0918 334 607
Žiar nad Hronom DIAŽIARA Jarmila Valová Hviezdoslavova 29/79, 965 01, Žiar nad Hronom, diaziara021@gmail.com 0904 904 764, 0908 548 677
Žilina DIAZIL Ivan Ďuriš Bajzova 22, 010 01, Žilina, diaklubzilina@gmail.com 041/72 428 14, 0915 258 848