Organizačná
zložka ZDS
Predseda  ZO/
kontakt.os.
Sídlo  ZO – adresa Email /
Web / Tel.
ZDS ZO DIABANBY Banská  Bystrica Ing. Marián Murgaš                     Ľudmila  Murgašová Nemčianska cesta 180/21,  974 01 Nemce diabanby@gmail.com
0903 180 140
ZDS ZO  DIABAN Bánovce nad
Bebravou
Anna   Páleníková K Zornici 106/8,  957 01
Bánovce  n/Bebravou
a.palenikova@gmail.com
0915 776 500
ZDS ZO  DIAORAVA Dolný Kubín Mgr. Anna   Lalíková Oravská Poruba 149,              027 54 Veličná diaorava@gmail.com www.diaorava.jex.cz             0915 830 836
ZDS ZO DIADUB Dubnica nad Váhom Dana   Žiačková CNO Moyzesova  396/19        018 41  Dubnica n/Váhom dankaziackova@gmail.com www.dubnica.sk                       0904 587 787
ZDS ZO  DIAHENN Humenné Štefan   Dlužanin Budovateľská  18,                  066 01 Humenné diahenn.he@gmail.com
0905 626 817
ZDS ZO  Košice Ing. Darina Ruščinová Kurská 14, 040 22 Košice darina.ruscinova@gmail.com 0907 624 150
ZDS ZO  Košice – Deti Peter    Husťak Komenského  1117/22,          040 01 Košice diadetikosice@gmail.com www.deti-diakosice.sk             0903 903 837
ZDS ZO  DIAKREM Kremnica Peter Lukačko – predseda Alleramová Anna – kont.akt.os. Zechenterova 359              967 01 Kremnica peterlukacko@azet.sk          0903 060 022 aalleramova@gmail.com      0911 490 159
ZDS ZO  DIALIPTOV Liptovský Mikuláš Zuzana    Štricová Vrbická 1944/7,  031 01  Liptovský Mikuláš  zozdsdialiptov@gmail.com
0918 719 586
ZDS ZO DIAMART Martin  PhDr. Andrea  Bukovská,
MHA, MPH
Gorkého  29/16,                    036 01  Martin bukovska@unm.sk www.diamart.sk                         0904 836 695
ZDS ZO  DIAMI Michalovce Mgr.,Ing. Jozef  Borovka Močarianska  70,                   071 01  Michalovce ecmichalovce@gmail.com
 0908 293 043                     0905 253 952
ZDS  ZO  Piešťany Ing.  Marián   Ručkay Gaštanova  2916/15,               921 01 Piešťany marian.ruckay@gmail.com
0905 718 551
ZDS  ZO  Prešov Mgr.  Mária  Koložváryová Prostejovská  27,               080 01 Prešov diapresov@gmail.com
mkolozvaryova@azet.sk www.diapresov.com             0911 552 700
ZDS  ZO  DIAPREUGE
Prievidza
Minichová Helena – predseda Hollého   2,                        971 01 Prievidza deziree7@azet.sk0908 805 751
ZDS  ZO a detská org.
RUŽA  Ružomberok
PhDr. Iveta Dovecová Nová Černová 8214/42     034 06 Ružomberok dovecova@gmail.com                  0918 723 057
ZDS  ZO  DIASABI
Sabinov
Mgr. Marko  Urdzík - predseda Odbojárska. 49, 082 71 Lipany diasabi@centrum.sk www.diasabi-sk.webnode.sk 0907 534 441
ZDS  ZO DIASPIŠ  Spišská Nová Ves Monika  Havrillová Kamenárska  2694/1,  052 01 Spišská Nová Ves monika.havrillova@gmail.com
0904 380 258
0949 138 401 
ZDS  ZO  DIAVIA
Trenčín
Mgr.  Viera   Žilková P.Bezruča 1012,       911 01  Trenčín zds.diavia.trencin@gmail.com
0911 209 109
ZDS  ZO  DIATYRNAVIA
Trnava
Ľubica  Lužáková Bučany,  Tulipánová  445/26,          919 28 Bučany  lubica.luzakova@gmail.com
 diatyrnavia@gmail.com       0917 169 442     033/7435617
ZDS  ZO  Zlaté
Moravce
Anna  Gubová – predseda          Eva Pacalajová – tajomník   Rovňanova  1,                      953 01  Zlaté Moravce pacalajovae@gmail.com
0905 821 999
0907 7819 43 
ZDS  ZO  DIAŽACA Žarnovica  Mg., Ing. Jozef
Zimmermann
Fraňa  Kráľa  890/7,         966 01  Žarnovica jozef.zimmermann58
@gmail.com
0910 488 585
ZDS  ZO  DIAŽIARA
Žiar n/Hronom
Jarmila  Valová Hviezdoslavova 29/79,      965 01 Žiar  n/Hronom diaziara021@gmail.com
0908 548 677
ZDS  ZO  DIAZIL
Žilina
Ivan     Ďuriš Bajzova   22,                     010 00  Žilina diaklubzilina@gmail.com
0915 258 848