Predseda Ústrednej kontrolnej komisie ZDS

 

Bc. Miroslav Štalmach / Žilina / – poverený hlavný kontrolór

 

Ústredná kontrolná komisia ZDS

 

Mgr. Ľubica Zimmermannová / Žarnovica / – člen ÚKK ZDS