Predseda Ústrednej kontrolnej komisie ZDS

 

Ľudmila Laliková /Dolný Kubín/

 

Ústredná kontrolná komisia ZDS

 

Bc. Gabriela Franková /Liptovský Mikuláš/

Štefánia Stročinská /Hronec/