Zväz Ústredie Adresa, E-mail Telefón
Zväz diabetikov Slovenska Ústredie ZDS Súťažná 18/15, 821 08, Bratislava 2, zds.zds1@gmail.com 0907 847 021, 0903 789 717

 

 

Centrum Kontaktná osoba Adresa, E-mail Telefón
Centrum sociálneho poradenstva a edukácie diabetikov Mgr. Lucia Demková Partizánska 23, 071 01 Michalovce, ecmichalovce@gmail.com 0908 293 043
Centrum sociálneho poradenstva a edukácie diabetikov – NEDÚ Ľubochňa Mgr. Anna Laliková Kollárova 3, 034 91 Ľubochňa, eclubochna@gmail.com 0915 830 836
Centrum sociálneho poradenstva a edukácie diabetikov – Obvodný úrad Mgr. Lucia Demková M. R. Štefanika 1161, 075 01 Trebišov, ecmichalovce@gmail.com 0908 293 043
Centrum sociálneho poradenstva a edukácie diabetikov – Diabetologická ambulancia, MUDr. Macko Bc. Viera Ignacová Hlavná 2972/60, 080 01 Prešov, vignacova@centrum.sk 0911 576 139