Prezident

Ing. Mgr. Jozef Borovka /Michalovce/

 

 

 

 

 

 

 

Predsedníctvo ZDS:

Mgr. Anna Laliková /Dolný Kubín/ – viceprezident

Mgr. Lenka Longauerová, MSc. /Brusno/ – viceprezident

Ena Spišáková /Košice/ – viceprezident

 

Členovia predsedníctva ZDS:

Mgr. Peter Liška /Trenčín/ – člen predsedníctva

Bc. Eva Slezáková /Láb/  - člen predsedníctva

Mgr. Martina Tomšová /Liptovský Mikuláš/  - člen predsedníctva

Mgr. Mária Koložváryová /Prešov/  - člen predsedníctva